Hashtags Backsest In Bus

Hashtags Backsest In Bus

* LOGO สินค้าบนห่วงมือจับ   (มีเฉพาะบางสาย)

* LOGO สินค้าบนห่วงมือจับ  (มีเฉพาะบางสาย) 
* สติกเกอร์หลังเบาะ    ขนาด 20 cm.*25 cm.    จำนวน 30-40 ที่นั่ง/คัน
* เรียกความสนใจจากผู้โดยสารทุกที่นั่ง

ผู้โดยสารขึ้นรถเมล์โดยเฉลี่ย 
: 700-1,000 คนต่อวัน  หรือ  21,000-30,000 คน ต่อเดือน